Reference

 • Akademija nauka i umjetnosti RS
  ALLTECH BOSNA  d.o.o. Banja Luka
  Autoprevoz a.d. Banja Luka
  Boračka organizacija Grada Banja Luka
  CAMBRIDGE CENTAR
  Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
  Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske
  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  EU Safety Infrastructure Project
  Europrojekt centar
  Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske
  Hoteli Ilidža  d.d.  Sarajevo
  Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju Sarajevo
  International Services Succursale Brussels
  Internews Network in BiH
  JZU „Zavod za stomatologiju“ Banja Luka
  Komora Doktora medicine Republike Srpske
  Kronauer Consulting  Sarajevo
  LLOYD’S  REGISTER Beograd
  Ministarstvo pravde Republike Srpske
  Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
  Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
  Ministarstvo zdravlja Republike Srpske
  Nycomed GmbH, Representative Office in BiH
  PFK, PIFC in BiH Sarajevo
  Predstavnistvo SAS institute programska oprema d.o.o.  Beograd
  Promo Tours d.o.o.  Sarajevo
  Savez sindikata Republike Srpske
  SIPU INTERNATIONAL AKTIEBOLAG, podured Sarajevo
  Udruženje Jadovno 1941
  Udruženje stručnih saradnika i savjetnika u sudovima i tužilaštvima u BiH
  Univerzitet u Banjoj Luci
  Zdravstvena ustanova  „Fresenius Medical Care Centar za dijalizu“